Top View

1
Dissolution of Barite Filter Cake Using Chelating Agents: A review of Mechanisms, Diagnosis and Removal Strategies
WEI Zhongjin, ZHOU Fengshan, XU Tongtai
2020, 37(6): 685-693. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2020.06.002
2
Study and Performance Evaluation of Ultra-High Temperature High Density Oil Based Drilling Fluids
QIU Zhengsong, ZHAO Chong, ZHANG Xianbin, ZHANG Jian, ZHAO Ying, CHEN Anliang, YANG Zhongfeng
2021, 38(6): 663-670. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2021.06.001
Abstract(1929) HTML (79) PDF (2148KB)(223)
3
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
4
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
5
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
6
Preparation and Properties of Slow-release Organic Acid Micro-emulsion with High Efficient Plugging Removal
HE Licheng, LAN Qiang, HUANG Wei’an, WANG Xuechen, SHANG Shufang, LI Xiuling
2022, 39(2): 259-264. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.02.021
7
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
YAN Lili, LI Congjun, ZHANG Zhilei, SUN Jinsheng, XU Xianguang, SU Yinao
2015, 32(5): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.05.001
8
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
LONG Daqing, FAN Xiangsheng, WANG Kun, FAN Jianguo, LUO Renwen
2016, 33(1): 17-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.004
9
Study on Hydrophobic Nano Calcium Carbonate Drilling Fluid
ZHANG Hong, LAN Qiang
2015, 32(2): 43-46. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.011
10
Analysis of Causes of Reservoir Damage in Lingshui 17-2 Gas Field and Selection of Test Fluid for Reservoir Protectionin Deep Water Area
DUAN Zehui, LI Weiping, MENG Wenbo, LI Zhujun, ZHANG Chong, HU Yixu
2015, 32(6): 39-42. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.06.010
11
Preparation and Evaluation of a Dispersible Instant Xanthan Gum
ZHAO Zhiqiang, MIAO Hailong, YI Yong
2015, 32(2): 26-28. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.007
12
Lost Circulation Control in Well AGCS27, Misan Oilfield, Iraq
CHEN Deming, LIU Huanyu, DONG Dianbin, LIU Yayuan, WANG Zhipeng, BAI Yongli
2015, 32(2): 55-57. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.014
13
Study and Application of New High Temperature Retarder for Well Cementing
XIA Xiujian, GUO Jintang, YU Yongjin, JIN Jianzhou, LIU Shuoqiong, FENG Yakai
2015, 32(2): 72-75. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.019
14
Application of BH-KSM Drilling Fluid in Nanpu #3 Structure of Jidong Oilfield
LI Shuan, ZHANG Jiayi, QIN Bo, YIN Li, JU Bo, WANG Wei
2015, 32(2): 93-96. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.025
15
A Water Base Mud for Shale Gas Horizontal Well
CHANG Dewu, CAI Jihua, YUE Ye, YANG Xianyu
2015, 32(2): 47-51. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.012
16
Plugging Micro-fractures to Prevent Gas-cut in Fractured Gas Reservoir Drilling
HAN Zixuan, LIN Yongxue, CHAI Long, LI Daqi
2017, 34(1): 16-22. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.003
17
国外页岩气钻井液技术新进展
2014, 31(6): 76-81. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2014.06.021
18
Ultra-high Temperature Water Base Drilling Fluid
ZHANG Lijun, WANG Xu, HU Xiaoyan, ZHANG Bin, LI Bin, WANG Zhonghua
2015, 32(4): 5-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.04.002
19
A New Amphoteric Surfactant Self-diverting Acid System
DONG Jingfeng, Abudukadeer·Abudurexiti, LI Xiaoyan, Gulijianati·Azhati
2016, 33(1): 102-106. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.021
20
Research Status-Quo and Development Trend of Gel Strength Additives for Oil Based Drilling Fluids
HUANG Ning, LYU Kaihe, SUN Jinsheng, LIU Jingping, HUANG Xianbin, WANG Zonglun, XU Zhe
2022, 39(4): 397-405. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.04.001
Abstract(573) HTML (64) PDF (3321KB)(152)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go